ενιστορώ


ενιστορώ
ἐνιστορῶ, -έω (AM) [ιστορώ]
εξιστορώ, ανιστορώ, διηγούμαι, εκθέτω.

Dictionary of Greek. 2013.